© Squash Plus & Health Focus        Privacy verklaring
SQUASHPLUS & HEALTHFOCUS

PRIVACY INFORMATIE SQUASH PLUS & HEALTH FOCUS

Dit    is    de    privacyverklaring    van    Squash    Plus    &    Health    Focus,    gevestigd    aan    de    Rossinilaan    2    in Doetinchem,    geregistreerd    bij    de    KVK    onder    nummer    09090053.    Voor    vragen    over    deze    privacy verklaring kun je altijd contact opnemen met ons via info@squashplus.nl. Welke gegevens bewaart Squash Plus & Health Focus? Sporters     bij     Squash     Plus     &     Health     Focus     die     een     abonnement     nemen     vullen     eenmalig     een aanmeldformulier   in.   Deze   formulieren   wordt   door   Squash   Plus   &   Health   Focus   in   een   veilig   archief bewaard.   De   naw   &   bankgegevens   worden   eveneens   digitaal   opgeslagen   in   het   administratiepakket.   De gegevens   van   squashers   die   gebruik   maken   van   het   reserveringssysteem   worden   opgeslagen   bij   de website baanreserveren.nl. Squashers kunnen zelf online bekijken welke informatie opgeslagen is. Gebruik van de gegevens Squash   Plus   &   Health   Focus   gebruikt   persoonlijke   gegevens   enkel   voor   het   uitvoeren   van   de   leden administratie    en    het    reserveren    van    squashbanen.    Zowel    de    mensen    van    de    administratie    als    de gastvrouwen/heren   hebben   toegang   tot   de   digitaal   opgeslagen   gegevens.   Squash   Plus   &   Health   Focus zal   nimmer   adres   of   contactgegevens   delen   met   derden   voor   reclame   of   welke   andere   promotionele doeleinden dan ook. Wijzigen en inzien van de gegevens Zolang   sporters   lid   blijven   van   Squash   Plus   &   Health   Focus   zal   de   persoonlijke   informatie   bewaard moeten    worden,    om    onder    andere    de    incasso’s    uit    te    kunnen    voeren.    Sporters    kunnen    altijd    via info@squashplus.nl    navragen    welke    gegevens    van    hem    of    haar    opgeslagen    zijn    en    verzoeken informatie    te    wijzigen    of    verwijderen.    Squashers    die    gebruik    maken    van    het    reserveringssysteem hebben    zelf    toegang    tot    hun    account    en    kunnen    hun    eigen    informatie    daar    naar    eigen    inzicht aanpassen   of   verwijderen.   Wanneer   squashers   hun   digitale   account   verwijderen   kunnen   ze   niet   meer gebruik maken van het digitale reserveringssysteem. Social Media Bij   het   plaatsen   van   foto’s   op   social   media   zal   bij   de   personen   die   op   de   foto   te   zien   zijn   toestemming voor   plaatsing   gevraagd   worden.   Foto’s   waarop   kinderen   te   zien   zijn,   worden   niet   geplaatst   zonder toestemming van de ouders. Datalekken In   het   geval   persoonlijke   informatie   onbedoeld   in   handen   van   derden   valt,   zullen   we   hiervan   melding doen     bij     de     autoriteit     persoonsgegevens     en     zullen     we     de     sporters     informeren     via     ons informatiescherm. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens Ben    je    het    niet    eens    met    het    hierboven    omschreven    privacyverklaring    of    de    manier    waarop    wij omspringen   met   jouw   gegevens?   Je   hebt   dan   het   recht   om   een   klacht   in   te   dienen   bij   de   Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ . De   privacyverklaring   kan   op   ieder   moment   worden   aangepast.   We   raden   je   aan   deze   privacyverklaring regelmatig te raadplegen.
© Squash Plus & Health Focus Privacy verklaring
SQUASHPLUS & HEALTHFOCUS

PRIVACY INFORMATIE SQUASH PLUS & HEALTH

FOCUS

Dit   is   de   privacyverklaring   van   Squash   Plus   &   Health   Focus, gevestigd   aan   de   Rossinilaan   2   in   Doetinchem,   geregistreerd bij   de   KVK   onder   nummer   09090053.   Voor   vragen   over   deze privacy   verklaring   kun   je   altijd   contact   opnemen   met   ons   via info@squashplus.nl. Welke gegevens bewaart Squash Plus & Health Focus? Sporters   bij   Squash   Plus   &   Health   Focus   die   een   abonnement nemen     vullen     eenmalig     een     aanmeldformulier     in.     Deze formulieren   wordt   door   Squash   Plus   &   Health   Focus   in   een veilig    archief    bewaard.    De    naw    &    bankgegevens    worden eveneens   digitaal   opgeslagen   in   het   administratiepakket.   De gegevens      van      squashers      die      gebruik      maken      van      het reserveringssysteem     worden     opgeslagen     bij     de     website baanreserveren.nl.    Squashers    kunnen    zelf    online    bekijken welke informatie opgeslagen is. Gebruik van de gegevens Squash   Plus   &   Health   Focus   gebruikt   persoonlijke   gegevens enkel   voor   het   uitvoeren   van   de   leden   administratie   en   het reserveren     van     squashbanen.     Zowel     de     mensen     van     de administratie   als   de   gastvrouwen/heren   hebben   toegang   tot de   digitaal   opgeslagen   gegevens.   Squash   Plus   &   Health   Focus zal   nimmer   adres   of   contactgegevens   delen   met   derden   voor reclame of welke andere promotionele doeleinden dan ook. Wijzigen en inzien van de gegevens Zolang   sporters   lid   blijven   van   Squash   Plus   &   Health   Focus   zal de    persoonlijke    informatie    bewaard    moeten    worden,    om onder    andere    de    incasso’s    uit    te    kunnen    voeren.    Sporters kunnen   altijd   via   info@squashplus.nl   navragen   welke   gegevens van   hem   of   haar   opgeslagen   zijn   en   verzoeken   informatie   te wijzigen   of   verwijderen.   Squashers   die   gebruik   maken   van   het reserveringssysteem   hebben   zelf   toegang   tot   hun   account   en kunnen     hun     eigen     informatie     daar     naar     eigen     inzicht aanpassen    of    verwijderen.    Wanneer    squashers    hun    digitale account   verwijderen   kunnen   ze   niet   meer   gebruik   maken   van het digitale reserveringssysteem. Social Media Bij   het   plaatsen   van   foto’s   op   social   media   zal   bij   de   personen die    op    de    foto    te    zien    zijn    toestemming    voor    plaatsing gevraagd   worden.   Foto’s   waarop   kinderen   te   zien   zijn,   worden niet geplaatst zonder toestemming van de ouders. Datalekken In   het   geval   persoonlijke   informatie   onbedoeld   in   handen   van derden   valt,   zullen   we   hiervan   melding   doen   bij   de   autoriteit persoonsgegevens    en    zullen    we    de    sporters    informeren    via ons informatiescherm. Het    recht    om    een    klacht    in    te    dienen    bij    de    Autoriteit Persoonsgegevens Ben     je     het     niet     eens     met     het     hierboven     omschreven privacyverklaring    of    de    manier    waarop    wij    omspringen    met jouw    gegevens?    Je    hebt    dan    het    recht    om    een    klacht    in    te dienen     bij     de     Autoriteit     Persoonsgegevens.     Dit     kan     via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ . De   privacyverklaring   kan   op   ieder   moment   worden   aangepast. We     raden     je     aan     deze     privacyverklaring     regelmatig     te raadplegen.